Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Jméno a příjmení

 

…………………………………………

Narozen/á

 

………………………………………………………..……………………………………..

Bytem

 

………………………………………………………..……………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

 

 

uděluje tímto

Jméno a příjmení živnostníka: Petr Janoušek

IČO: 76108171

Sídlo: Družební 603, Kutná Hora 1, 28401

e-mail: info@trafika12.cz

tel.: 732847213

dále jen „Správce“

 

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 

jméno a příjmení,

poštovní adresa,

emailová adresa,

telefonický kontakt,

číslo bankovního účtu.

 

  1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 

 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

 Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

 Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

 Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

 Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V ………………………………… dne …………………………

  

…………………………………

podpis Subjektu údajů

 

ke stažení zde: Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů